Azərbaycan Respublikasinın
2014- il üzrə MHŞT Hesabatına
MSŞA QHT Koalisiyasının
R Ə Y İ
Azər Mehtiyev,
MSŞA QHT Koalisiyası Şurasının üzvü
(Rəy MSŞA QHT Koalisiyası Şurasının 17 fevral 2016- il
tarixli iclasında qəbul edilmişdir)