Bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar MHŞT-nin həyata keçirilməsinə yardım edirlər:

– Birləşmiş Millətlər Təşkilatı;

– Avropa Birliyi;

– Afrika Birliyi;

– La Francophonie Beynəlxalq Təşkilatı;

– İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı;

Beynəlxalq maliyyə institutları

– Afrika İnkişaf Bankı

– Asiya İnkişaf Bankı –

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

– Avropa İnvestisiya Bankı

– İnter-Amerika İnkişaf Bankı

– Beynəlxalq Valyuta Fondu

– Dünya Bankı Qrupu