MHŞT-yə qoşulmağın beş əsas prinsipinə riayət edən olkələr birinci mərəhələdə “namizəd ölkə” statusu qazanırlar. Bu tələblər “MHŞT qaydaları”nda izah olunur. “Namizəd” statusu əldə etdikdən sonra iki il yarım müddət ərzində qiymətləndirmə prosesini keçmək lazımdır ki, MHŞT-nin tam hüquqlu üzvü olasan.
Bir cox olkələr MHŞT-ni həyata kecirmək niyyətində olduqlarını bəyan ediblər. MHŞT-nin İdarə Heyəti hesab etsə ki, hansısa ölkə təşəbbusə qoşulmağın beş əsas prinsipinə riayət edib, həmin ölkəyə “namizəd ölkə” statusu verlir.