MHŞT standartı

MSŞT Prinsipləri və Meyarları

Ölkələr MHŞT-yə necə qoşulur?

Təsdiqləmə (Qiymətləndirmə)

Təşəbbüsü dəstəkləyən assosiasiyalar

Təşəbbüsü dəstəkləyən beynəlxalq təşkilatlar

Təşəbbüsü dəstəkləyən institusional investorlar

Təşəbbüsü dəstəkləyən ölkələr

Təşəbbüsü dəstəkləyən şirkətlər

Təşəbbüsü dəstəkləyən vətəndaş cəmiyyəti

Üstünlüklər

MHŞT prosesində Vətəndaş cəmiyyətinin iştirak Protokol(2015-Yanvar)

Протокол 29 -го Заседания правления ИПДО