3 answers

Anonymous January 9, 2015

adafddd

#1
Anonymous January 14, 2015

qrqrerq

#2
Anonymous March 2, 2017

Mədən sənayesi dəmir filizi, daş kömür, neft və sair.

#3

Answer this Question