1. MSŞA Koalisiyanın yaradılması haqqında Memorandum
 2. MSŞA Koalisiyası haqqında Əsasnamə
 3. Etik Kodeks
 4. MSŞA Koalisiyası Şurasının Əsasnaməsi
 5. MSŞA Koalisiyası Monitorinq qrupunun Əsasnaməsi
 6. 2007-ci il üçün Proqram Sənədi (22.12.2006)
 7. 2008-ci il üçün Fəaliyyət Proqramı (20.10.2007)
 8. MSŞA Koalisiyanın Mövqe sənədi
 9. MHŞT Çoxtərəfli Qrupda Koalisiya üzvlərinin fəaliyyəti Reqlamenti
 10. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycan Respublikasında tətbiqinə dair qarşılıqlı anlaşma haqqında Memorandum 
 11. Ictimai Birliklərin “Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması” Koalisiyasının  2015-2018-ci il üçün Strateji Planı 
 12. İctimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyası – Kommunikasiya Strategiyası(2014 Layihə) 
 13. Çoxtərəfli Qrupda (ÇQ) vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin maliyyələşmə mənbələri, iş proqramları, onların vəzifələri, şəffaf və hesabatlı fəaliyyətlərinə dair qaydalar(31 yanvar 2017)