MHŞT yeni Standart və digər təlim materialları

2014-cü il üzrə MHŞT Hesabatına Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması
QHT Koalisiyasının rəyinin təqdimatı. Azər Mehtiyev

2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatına Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması
QHT Koalisiyasının rəyinin təqdimatı. Azər Mehtiyev

MHŞT Standartı: Əhatə dairəsi və tələblər. İnqilab Əhmədov

Dəyərləndirmə: Mahiyyəti və Senarilər. İnqilab Əhmədov

Kontekstual məlumatlar. Qubad İbadoğlu

Vətəndaş Cəmiyyətinin MHŞT-də iştirakı üçün əlverişli mühit və dəyərləndirmə. Zöhrab İsmayıl

MHŞT iştirakçıları üçün təlim

Yeni MHŞT Standartı və yeni Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumunun Azərbaycanda MHŞT hesabatlılığına təsiri