Azərbaycan Respublikasında “Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü”nün tətbiqi üzrə 2012-ci il üzrə İş planı:

http://www.eiti.az/pub/tiny_upload/İş_planı_2012_az_final.pdf

Azərbaycan Respublikasında “Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü”nün tətbiqi üzrə 2011-ci il üzrə İş planı:

http://www.oilfund.az/pub/tiny_upload/plan2011_az.pdf

Azərbaycan Respublikasında “Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü”nün tətbiqi üzrə 2010-cu il üzrə İş planı:

http://www.oilfund.az/pub/tiny_upload/Workplan_az_final_8527.pdf

Azərbaycan Respublikasında “MHŞT”nün tətbiqi üzrə 2013-cu illik fəaliyyət hesabatı:

http://www.eiti.az/doc/2013/feal_hesabat_2013.pdf