Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycanda tətbiqinə dair Çoxtərəfli Qrupun təşkili və fəaliyyəti haqqında Razılaşma.

http://www.oilfund.az/pub/tiny_upload/MSG_document_az.pdf

Çoxtərəfli Qrupda fəaliyyət göstərən tərəflər (2010-2014)