Monitorinq Qrupu

Çingiz Dadaşov

Hafiz Həsənov

Fuad Həsənov

Səməd Hətəmov

Lətafət Məlikova