1-ci Ümumi yığıncaq (13.05.2004)

15-ci Ümumi yığıncaq (17.12.2011)

16-cı Ümumi yığıncaq (29.12.2012)

18-cı Ümumi yığıncaq (30.04.2016)

19-cu Ümumi yığıncaq (06.06.2017)