Azərbaycan Respublikasinın 2015-ci  il üzrə MHŞT Hesabatına “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” (MSŞA) QHT Koalisiyasının Rəyi (01-02-2017)

 

İctimai Birliklərin Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyasının Monitorinq Qrupunun RƏYİ  (Monitorinq Qrupunun 20 iyun 2016-cı il tarixli iclasında təsdiq edilib)

 

MSŞA QHT Koalisiyasının rəyi təqdim edildikdən sonra 2014-cü il MHŞT Hesabatında edilən dəyişikliklər barədə Koalisiya Şurasının mövqeyi. (MSŞA QHT Koalisiyası Şurasının 27 aprel 2016-cı il tarixli 154-cü iclasında təsdiq edilib))

 

Azərbaycan Respublikasinın 2014-cü il üzrə MHŞT Hesabatına Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması (MSŞA) QHT Koalisiyasının Rəyi (17.02.2016)

 

Azərbaycan Respublikasinın 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatına Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması (MSŞA) QHT Koalisiyasının  Rəyi (24.08.2015)

 

“Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyasının  yekun qiymətləndirmə  hesabatına dair Rəyi (10.03.2015)

 

Azərbaycan Respublikasının Mineral Ehtiyatlarının Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MSŞT) üzrə Komissiyanın 31 dekabr 2011- ci il tarixində bitən il üzrə Hesabatı (16-cı hesabat) və Müstəqil Mühasiblərin Rəyi ilə bağlı İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyasının Rəyi (29.06.2012)

 

Azərbaycan Respublikasının Mineral Ehtiyatlarının Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MSŞT) üzrə Komissiyanın 31 dekabr 2011-ci il tarixində bitən il üzrə Hesabatı (14-cü hesabat) və Müstəqil Mühasiblərin Rəyi ilə bağlı İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyasının Rəyi (09.09.2011)

 

Azərbaycan Respublikasının Mineral Ehtiyatlarının Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) üzrə Komissiyanın 31 dekabr 2009-cu il tarixində başa çatan 1 illik dövr üzrə Hesabatı (12-ci hesabat) və Müstəqil Mühasiblərin Rəyi ilə bağlı İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyasının Rəyi (25.06.2010)

 

 Azərbaycan Respublikasının Mineral Ehtiyatlarının Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) üzrə Komissiyanın 31 dekabr 2008-cı il tarixində başa çatan bir illik dövr üzrə Hesabatı (10-cu hesabat) və Müstəqil Mühasiblərin Rəyi ilə bağlı İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyasının Rəyi (17.07.2009)

 

Azərbaycan Respublikası Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü çərçivəsində 30 iyun 2007-cı il tarixində başa çatan 6 ay üzrə Müstəqil Mühasiblərin Hesabatı (7-ci hesabat) ilə bağlı İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyasının Rəyi

 

Azərbaycan Respublikası Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü çərçivəsində 2006-cı ilin üçün açıqlanmış 6-cı hesabata İctimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” (MSŞA) Koalisiyasının
Rəyi 

 

Azərbaycan Respublikası Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü çərçivəsində 2006-cı ilin ilk 6 ayı üçün (5-ci hesabat) açıqlanmış Hökumət komissiyasının hesabatı ilə bağlı İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyasının Rəyi