Çoxtərəfli Qrupda Koalisiya nümayəndələrinin fəaliyyəti (2010-2011)

Koalisiyanın Çoxtərəfli Qrup təmsilçiləri